Halschakrat - färg: ljusblå


Halschakrat är beläget i den nedre delen av halsen, ett centrum för vår förmåga att uttrycka oss. Vårt centrum för hur vi kommunicerar och ger uttryck via tanke, tal och skrift, helt enkelt vår förmåga att uttrycka oss. hur vi tar in och för ut värderingar och kunskap. Detta chakra står också mycket för sanning, och att våga säga vad man tycker och tänker. att leva sitt liv som känns rätt för oss.


Obalans i halschakrat kan yttra sig som svårigheter att kommunicera rent fysiskt men även när det gäller att uttrycka vad man känner och vill, att sätta gränser mot andra. Kan även visa sig som på problem med halsont, munsår, nackvärk mm.

Med detta chakra i balans har man lätt för att uttrycka sina tankar och känslor. Man har lätt att följa sin väg, sin sanning, men man är även uppmärksam på hur man uppfattas av omgivningen.
Ett överaktivt halschakra kan leda till att man ofta överröstar andra människor, att man har svårt att låta andra komma till tals. Man kan också vara onödigt kritisk mot andra människor.
Ett underaktivt halschakra kan leda till att man har svårt att uttrycka vad man känner och tänker, omgivningen kan också ha svårt att veta var de har personen beroende på de dubbla budskap denne sänder ut. Att inte våga säga vad man egentligen anser och tycker. Svårt att säga ifrån och sätta gränser.
Balans i halschakrat kan man prova att visualisera färgen ljusblå vid sitt halschakra. Drick mycket vatten, vilket är bra för att skapa balans i chakrat. Nackmassage är bra, då chakrat också är kopplat till nacken. Att tala och sjunga, att tala sanning kan hjälpa till att öppna detta chakrat.

KONTAKTA OSS

Agneta 073 - 526 24 06

Christer 070 - 482 67 93,


Copyright © Alla rättigheter förbehållna