Hjärtchakrat - färg: grön


Hjärtchakrat är placerat vid vårt hjärta, och är det chakra som står för kärlek, glädje, respekt och godhet gentemot andra människor.

Den starkaste kraften vi äger är kärleken. Det är också det chakra som knyter samman de lägre vibrerande chakrana med de med högre frekvens.


Obalans kan ge relationsproblem, depression, svårt att se någon mening med livet, kan fysiskt visa på högt blodtryck, hjärt och lungsjukdom, astma. allergi, bröstsjukdomar, problem med axlar och armar.

 
Ett balanserat hjärtchakra gör att vi känner oss i balans och att vi känner med våra medmänniskor, djur och natur, och vi har förståelse för andra och kan acceptera dem som de är.


Ett överaktivt hjärtchakra kan göra att vi styrs av våra häftiga känslor, och vi kan vara dömande mot andra människor och få problem i våra relationer. Vi kan få svårt att lämna dåliga relationer.


Ett underaktivt hjärtchakra gör att vi får svårt för närhet, att vi blir misstänksamma och får en negativ syn på världen.


För att balansera hjärtchakrat kan man visualisera en klar, grön färg vid vårt hjärta, det kan också hjälpa oss att vara ute i naturen och gå barfota på sköna gräsmattor.


KONTAKTA OSS

Agneta 073 - 526 24 06

Christer 070 - 482 67 93,


Copyright © Alla rättigheter förbehållna