Navelchakrat eller Sakralchakrat - färg: orange


Chakrat har förbindelse med våra känslor som livsglädje, relationer, kreativitet spontanitet, självförtroende sexuallitet men även ilska. Ett väl fungerande navelchakra ger en sund känsla för vårt jag.


Navelchakrat är beläget ungefär 3 cm nedanför naveln, 3 cm in i kroppen. När vi har balans i detta chakrat är i balans fungerar vi bra i socialt samspel. Navelchakrat handlar också mycket om balans, bland annat balansen mellan feminint/maskulint


Obalans här kan yttra sig som brist på kontroll över sina känslor, man kan vara överdrivet beroende av andra människor och bekräftelse, men även motsatsen som överdriven självständighet, fysiskt kan det visa på sjukdomar i fortplantningsorganen, urinvägarna, ischias och bäckenproblem


Ett överaktivt navelchakra kan ge känslomässiga reaktioner som humörsvängningar, överkänslighet samt en känsla av att aldrig vara helt tillfredsställd.


Ett underaktivt navelchakra kan ge svårighet med sociala och känslomässiga relationer, svårighet att skaffa vänner eller partners. Man kan känna sig som om man inte är en del av samhället.


Balansera navelchakrat kan man göra bland annat genom att föreställa sig ett klart, orange ljus vid chakrat. Se över vilka människor man omger sig med, att omge sig med människor som ger positiv energi. Försök träffa fler människor, knyt mer kontakter, visst kan det kännas jobbigt till en början, men det blir lättare.KONTAKTA OSS

Agneta 073 - 526 24 06

Christer 070 - 482 67 93,


Copyright © Alla rättigheter förbehållna