Rättslig grund för insamling av personuppgifter till en journal är att genomföra ett avtal med personen. Det inkluderar uppgifter för fakturering, kontaktuppgifter, samt uppgifter relaterade till hälsotillståndet.

 

Denna information används för att kunna följa upp behandlingen.

 

Du har rätt att ta del av de uppgifter vi har registrerade om dig, och du har även rätt att begära att dina uppgifter stryks ur registret. Registret är uppdelat i två delar, ett med kontaktuppgifter och ett med löpande dokumentation. Dessa register förvaras ej på samma plats. Registrerade uppgifter sparas under pågående behandling och förstörs senast ett år efter avslutad/sista behandling.

 


Personuppgiftsansvarig:

 

Christer Lindskog, Believe in spirit KB,  info@believe-in-spirit.se

KONTAKTA OSS

Agneta 073 - 526 24 06

Christer 070 - 482 67 93,


Copyright © Alla rättigheter förbehållna