Solarplexuschakrat - färg: gul


Solplexuschakrat sitter en bit ovanför naveln. Här finns vår vilja, självkänsla och självdisciplin. Detta är vårt energicentrum, det som ger livsenergi. Vår magkänsla finns i detta chakrat.

Det här chakrat hjäper oss att våga, och att tro på oss själva. Det ger inspiration, livsglädje, viljestyrka och framåtanda.


Obalanser kan visa sig som magsår, tarmbesvär, ätstörningar, diabetes, leverproblem. Magsjukdomar kan visa på ouppklarade situationer som kan ha med känslor att göra som sätter sig i magen och skapar obalans


När detta chakra är i balans har man kontroll över sina känslor, och är nöjd med den man är och man uppskattar det man har runt sig.


Vid ett överaktivt solarplexuschakra reagerar man lätt på olika saker, och man kan ha lätt att bli arg och få andra känslomässiga problem, och man kan få lätt att kritisera andra människor och bara vilja ha det på sitt sätt. Man kan också försvinna in i sitt arbete, och ha en känsla av att allting måste vara perfekt.


Vid ett underaktivt solarplexuschakra kan man lätt bli passiv och inte ta sig för så mycket, och man kan få lätt att misstro andra människor. Man kan också få problem med sin självkänsla och känna att man inte duger, och oroa sig mycket för vad andra tycker och tänker om den man är och det man gör.


Man kan balansera sitt solarplexuschakra genom att visualisera till exempel en gul solros vid sitt solarplexuschakra. Man kan också balansera sitt chakra genom att vara ute mycket i solen.

KONTAKTA OSS

Agneta 073 - 526 24 06

Christer 070 - 482 67 93,


Copyright © Alla rättigheter förbehållna